இவர்களும் திருடர்களே


முகமூடி அணிந்து, கத்தியும் கையுமாக
முன் வந்து நிற்பவன் மட்டும் திருடனல்ல!
மற்றவர் பொருளை விரும்பி விழையும்
மனிதர்கள் அனைவரும் திருடர்களே!

“பெற்றோர் என்போர் பணம் காய்ச்சி மரம்;
மற்றோர் எல்லாம் தன் ஊழியர் படை;
தானே அண்ட சராசரங்களின் மையம்;
தனக்கெனவே பிறந்தது இப்பரந்த பூமி!”

இங்ஙனம் எண்ணியபடி, பிறருடைய
உழைப்பு, நேரம், திறமை, பொருள்
இவற்றை மனச் சஞ்சலம் இன்றியே
உறிஞ்சுபவர்களும் இங்கு திருடர்களே!

தினை விதைத்தால் தினைதான் முளைக்கும்.
வினையை விதைத்தால் என்ன முளைக்கும்?
மனித நேயம், நேர்மை, பண்பு இவற்றை
மனத்துள் இளமையில் விதைக்க வேண்டும்.

ஞானம் என்பதே இல்லாமல் வளர்த்தால்,
ஊனம் கொண்ட மனத்துடனேயே வளர்ந்து,
நேரம் பார்த்து நெஞ்சில் உதைப்பார் தம்
நெருங்கிய உறவினரின் கூட்டத்தையே!

தன் பங்கைவிட அதிகம் எடுத்துக்கொண்டு,
தன் சுற்றதையே ஏய்க்கும் கயவர்களும்,
தர்மத்தின் அளவுகோலின்படி, உலகின்
தரம் கெட்ட திருடர்கள் என்பது உண்மையே!

பணம், பணம் என்று பேயாய் அலைந்து,
குணம் என்பதைத் தூக்கி எறிந்தவர்கள்,
பணத்தாலேயே பலமாக அடிக்கப்பட்டுப்
பரிதவிக்கப் போவது உறுதியான ஒன்று!

பணம் தேவைதான் உலகில் நாம் வாழ!
குணம் தேவை நல்ல மனிதனாக வாழ!
அளவுக்கு மிஞ்சிய முக்கியத்துவம் பெற்று
அப் பணமே பகைவனாகாமல் பார்த்திரும்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THEY TOO ARE THIEVES!

Thieves are not just those persons who threaten us with sharp daggers – wearing masks! Whosoever covets things that do not belong to him is a thief.

“Parents are money spinners. All the family members have been created to serve me. I am the center of the universe. The whole world is there only for my sake!”

Thinking on these lines, many people blot off the time, talent, energy and knowledge of others – without feeling even a trace of guilt. They too are thieves!

We grow what we sow. We reap what we grow. Humaneness, honesty, sense of justice and value of values must be sown in the minds, when they are young and impressionable.

When this is not done by the parents and the elders in the family, the children grow up to become utterly selfish, indifferent and thoughtless persons. Those of us who grab more than our share of things and cheat the others are also thieves!

Many people run after money and wealth. They care nothing about honesty or dharma. They will eventually be punished by the same money – which they had chased all their lives!

Man needs money to survive in this world. But man needs values to live as a good human being. Money is a good servant but a bad master. Do not give too much importance to money, lest you be punished by the very same money – in chasing which you have spent your entire life!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s