மறதியும் வரமே


நினைக்க தெரிந்த மனிதனுக்கு, மறதியும் ஒரு வரமே!
மறக்க தெரிந்த மனதும், நம் இறைவன் அளித்த வரமே!
எத்தனை எத்தனை பிறவிகள்; எத்தனை எத்தனை உறவுகள்!
எத்தனை எத்தனை பிரிவுகள்; எத்தனை எத்தனை துயரங்கள்!

பாரில் புழு, பூச்சி, வண்டுகளாக வாழ்ந்ததும்,
நீரில் மீன், சுறா, ஆமைகளாக மிதந்ததும்,
விண்ணில் பற்பல பறவைகளாய்ப் பறந்ததும்,
மண்ணில் பற்பல மிருகங்களாய்ப் பிறந்ததும்,

வீட்டில் பல்லி, பூனை, நாய் என உலவியதும்,
காட்டில் பாம்பு, மயில், குயில், மான் எனவும்,
கரடி, நரி, புலி, சிங்கம் எனவும் அலைந்ததும்,
பேரிடிபோல் பிளிரும் யானையாய்த் திரிந்ததும்,

பித்தனைப் போலக் குரங்காய்க் குதித்ததும்,
எத்தனை எத்தனையோ பிறவிகள் எடுத்ததும்,
அத்தனையும் முற்றிலும் மறப்பது என்றால்,
எத்தனை நன்மை நம் மனதிற்கு, எண்ணுவீர்!

பிறந்து, அலைந்து, திரிந்து, அல்லாடி,
இறக்கும்வரை துன்புற்றுத் திண்டாடி,
உணவுக்காக, உலகில் நாயாய்ப் பேயாய்,
உழன்றது அனைத்தும் நம் உணர்வில் நின்றால்…

ஒரு நொடியேனும் மன நிம்மதி இருக்குமா?
ஒரு நாளேனும் நாம் உயிர் வாழ முடியுமா?
இறைவன் கொடுத்த வரங்களில் எல்லாம்,
மறதிச் செல்வமே மிகச் சிறந்த வரம் !

முற்பிறவி நினைவுகளைப் போக்கிய இறையை,
இப்பிறவி பயனுற மலர்த்தாள் பணிவோம்!
நல்லதைக் கொண்டும், அல்லதைக் களைந்தும்,
பல்லாண்டுகள் நாம் பண்புடன் வாழ்வோம்.

வாழ்க வளமுடன்.
விசாலாக்ஷி ரமணி.

FORGETFULNESS…A BLESSING IN DISGUISE!

To the man who is capable of thinking process, forgetfulness is a real boon!

Our numerous births as various creatures…
our numerous relationships of the past…
our numerous separations from our loved ones…
our numerous sufferings in different forms…
If we were to remember them all, what will be the state of our mind?

Being born as a lizard, a cat, a dog living in the houses of human beings;
being born as a snake, a deer, a peacock, a cuckoo, a bear, a fox, a tiger, a lion and an elephant roaming in the wilderness; jumping as a crazy monkey; if we were to remember them all… what will be the state of our mind?

If we remembered how we struggled for food competing with the other animals, and roamed to find a place to hide and sleep away from the scorching sun and pouring rain, can we have a moment of peace of mind?

The best blessing that God had showered on humanity is the ability to forget. Let us worship Him for His greatness and mercy. Let us remember only the good and forget all the bad in this janma also and live a humble and peaceful life.

Advertisements

2 Responses to மறதியும் வரமே

 1. NA Subramanian says:

  I agree with this!

 2. மறதி என்னும் அரிய வரம் பெற்றுள்ள போதே
  மாறாத் துயரில் ஆழ்ந்து கிடக்கும் மனிதர்கள்,
  மறக்கும் ஆற்றலையும் பெறாது இருந்தால்
  மனித வாழ்வு எப்படி இருந்திருக்கும்?
  Visalakshi Ramani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s