நாற்றம், நறுமணம்


அடிக்கும் அலைகடலில் படகேறி,
பிடித்து வந்த மீன்களை எல்லாம்,
எடுத்துச் சென்று அலைந்து திரிந்து,
கொடுப்பார் செம்படவப் பெண்டிர்.

இருண்டு, கறுத்து, உறுமும் வானமும்,
திரண்டு பொழியும் மேகமும் கண்டு,
இருக்க நல்ல இடம் தேடி ஓடியவர்க்கு,
இருக்க இடம் தந்தான் ஒரு பூக்காரன்!

மல்லிகை, முல்லை, ரோஜா மலர் என,
மணக்கும் பூ வகைகளை வைத்திருந்த,
அறையினை அளித்தான் அவர்களுக்கு;
அறையில் அமர்ந்தனர் அப்பெண்கள்.

“என்ன நாற்றம் தாங்கவில்லையே!”
என்று முதலில் ஒருத்தி கூற, “ஆமாம்,
எனக்கும் மூச்சு முட்டுகிறது பூ நாற்றம்!”
என்று மற்றவர்களும் கூறலாயினர்.

உள்ளவர்களில் அறிவு மிகுந்த பெண்
உள்ளத்தில் உதித்தது ஒரு எண்ணம்;
மீன் கூடையை எடுத்து முகர்ந்தால்,
மீன் வாசனையில் பூ நாற்றம் போகும்!

அனைவரும் தம் தம் மீன் கூடைகளை,
ஆசையுடன் எடுத்து முகர்ந்து கொண்டு,
மழையும் நின்று மழை மேகங்களும்,
மறையும் வரையில் காத்து இருந்தனர்.

மணமும், நாற்றமும் அவர் அவர்களின் ,
மனத்தை பொறுத்ததே அறிந்திடுவோம்!
பழகிய நாற்றமும் நறுமணமே ஆகும்;
பழகாத நறுமணமும் நாற்றமே ஆகும்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

FRAGRANCE AND ODOR.

The fishermen lead a hard and risky life! They dare the rough waves of the raging sea and bring back their catch of fish. Their women-folk carry the fish in their baskets, and go round selling them, house to house.

One day it rained heavily while the women were out selling their fish. They had to seek protection from the slashing and drenching rain. A good natured flower vendor gave them a place in his hut, to wait till the rain stopped. It was the room where he had stored all his flowers like jasmines and roses.

The ladies who were not used to the fragrance of the flowers felt the smell weird and suffocating. One bright girl in that group suggested that they can smell their basket of fish to keep off the odor of the flowers.

All the others promptly agreed and they spent their time smelling their fish baskets with deep affection, until the rain stopped. They thanked the flower vendor and left for their homes.

Apparently there is no good smell or bad smell in the world. The bad smell which is familiar to us becomes a good smell and the unfamiliar good smell becomes a bad smell. So it seems!

Advertisements

2 Responses to நாற்றம், நறுமணம்

 1. //மணமும், நாற்றமும் அவர் அவர்களின் ,
  மனத்தை பொறுத்ததே அறிந்திடுவோம்!
  பழகிய நாற்றமும் நறுமணமே ஆகும்;
  பழகாத நறுமணமும் நாற்றமே ஆகும்!

  🙂

 2. நாற்றமும், நறுமணமும், மனித மன
  மாற்றத்தைப் பொறுத்தே அமையும்!
  உலவும் காற்றைப் போல் அவற்றுடன்
  கலவாமல் இருந்திடக் கற்போம்!
  Visalakshi Ramani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s