மன்மதனா? அந்தகனா?


இயற்கையின் விநோதங்களில் ஒன்று
எதிர்மறைப் பொருட்கள் கவர்ச்சி கொள்வது!
எள்ளும் அரிசியும் போன்ற எதிர்மறைகள்
எள்ளளவும் தயக்கமின்றி இணைந்து கொள்வது!

சிறிய உருவம் கொண்ட ஒரு மனிதன்
பெரிய வடிவப் பெண்ணை விரும்புவதும்;
தங்கம் போன்று மின்னும் ஒரு பெண்
தரங்கெட்ட ஒருவனை விரும்புவதும்;

எழுப்பும் நம் உள்ளத்தில் ஒரு கேள்வி,
“ஏன் பல முறை இப்படியே நிகழ்கிறது?
மலர் அம்பு எய்து மனிதரை மயக்கும்
மன்மதன் என்பவன் ஒரு அந்தகனா?”

காதலில் “விழுந்தோம்” என்கின்றார்கள்.
காதலில் “எழுந்தோம்” என்று யாரேனும்
ஒருவரேனும் கூறியது உண்டா இதுவரை?
ஒவ்வாதவர்கள் வேறு என்ன கூற முடியும்?

காதலுக்கு கண் இல்லை, உண்மைதான்.
காதலுக்கு அறிவுத் திறனுமா இல்லை?
கண்ணிமை போலத் தன்னைக் காத்தவரை
கண நேரத்தில் தூக்கி எறிவதும் எப்படி?

பட்டு மெத்தையும், பால் சோறும் தந்த
பாசம் மிகு தாய், தந்தையரை மறந்து,
நெஞ்சில் கொஞ்சமும் ஈரமில்லாது – அவர்
நெஞ்சங்களைக் கலங்க வைப்பதும் எப்படி?

நான், நான் எனத் தன்னையே மையப்படுத்தி
தான்தோன்றியாகச் செயல்படுவதும் எப்படி?
நன்றி மறந்து, சுற்றமனைத்தும் வெறுத்து
நானிலத்தில் உலவித் திரிவதும் எப்படி?

“மன்மதனே! உனக்கு ஒரு வேண்டுகோள்;
மலர்க்கணை விடும் முன்னர் சற்றே யோசி,
மனமும், குணமும், குலமும், கல்வியும்,
மண் துகள் அளவேனும் பொருந்துமா என்று!”


வாழ்க வளமுடன்,

விசாலாக்ஷி ரமணி.

IS LOVE BLIND?

One of the strangest things we find in nature is the attraction between the opposite poles and the repulsion between the like poles. It is the same with human mentality also. Like Sesame seeds and Rice, the opposites form a wonderful combination of Black and White.

We find men of small stature getting attracted to huge girls and vice versa. A pretty damsel often chooses a person who actually highlights her beauty by his crudeness.

This question arises in our mind time and again,” Why do such things keep happening all the time? Is Love really blind after all?” People say that they ‘fall’ in love! Why can’t they rise in love? Do they secretly accept that their love is their downfall too?

Love is blind or so it seems. Is it a dumb fool too? How can the boys and girls ‘falling ‘ in love, desert their parents – who had held them as the apples of their eyes – at a moment’s notice?

How can they hurt the feelings of their parents who have struggled all their lives to give the best to their children? How can they hurt the parents who have shown nothing but love?

How can the lovers keep themselves as the center of the world and wish that everything should happen according to their wishes? How can they become so indifferent and ungrateful?

Oh! Lord of love Manmatha!

I request this from you. Before you shoot your flower arrows on the young boys and girls, please make sure that there is at least an iota of match between them in the various aspects that are bound to affect their lives later on!

Advertisements

6 Responses to மன்மதனா? அந்தகனா?

 1. Raji Ram says:

  கலிகாலத்தில் கலியாணங்கள் நடந்தேறும் விந்தை கண்டால்,
  கலிகாலத்தில் மன்மதன் ஒரு அந்தகனே! இதில் ஐயமில்லை!
  ராஜி ராம்

 2. காதலில் விழுபவர்கள் அந்தகர்கள் ,
  “காதலுக்கு கண் இல்லை” அல்லவா?
  காதல் வலையில் விழச் செய்யும் அந்த
  காதல் கடவுளும் ஐயமின்றி அந்தகனே!
  Visalakshi Ramani.

 3. v l brinda says:

  I think love feeling is due to attraction towards opposite sex at teen ages. If parents guide them properly, they can be like friends to their children. young people can get rid of infatuation and overcome in life and concentrate in studies .So it depends on parents how they have brought up their child. there is no use of telling the child as a guilt,

  • Some of the shocking love stories and elopements involve girls
   who were guarded with eagle eyes by their parents
   and never left to travel alone to and from the college.
   I think the harder the parents make the life of their daughters
   the greater the challenge becomes for the lovers to succeed!

 4. vl brinda says:

  That is what I want to say, keeping eagle eyes is not important, but to act as a friend to the children is important. Family is the first school for a cild. School is secondary

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s