குடும்பமா? குழப்பமா?


கூட்டுக் குடும்பம் என்னும் அழகிய ஆலமரம்
பட்டுப்போய் விழுகின்ற அவலம் கண்டீர்!
“கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை” என்று
கூவினாலும் காதில் விழுவதே இல்லை!

ஒருவர் ஊதியத்தில் வாழ இயலாமல்,
இருவரும் செல்வர் வெளியே பணி புரிய.
பூட்டிய கதவுகளால் வரவேற்கப்படும் சிறார்,
மாட்டிக் கொள்ளுவர் கெட்ட பழக்கங்களில்.

என்ன செய்தாலும் தெரியப் போவதும் இல்லை;
என்ன என்று கேட்க யாருக்கும் நேரமும் இல்லை;
தானே தனிக்காட்டு ராஜா என்று இருப்பதனால்,
தன் மனம் போனபடி எல்லாம் நடக்கலாமே!

கணவன் மனைவியர் இடையே தோன்றும்
பிணக்குகள், சில பல சிறு பிரச்சனைகள்.
பெரிவர்கள் இருந்தால் பாங்காய் பேசி,
சரி செய்து விடுவார்கள் பிரச்சனைகளை.

வளர்ந்து வரும் விவாஹரத்துக்கள் வரை,
வளர விடமாட்டார்கள் சிறு விவகாரங்களை.
வளரும் குழந்தைகளை மிகவும் நோகடிப்பது,
தளரும் தன் தாய் தந்தையரின் உறவல்லவா?

தன் வீடும், கூடும் காலியாகி விட்டதால்,
தனியே தவித்து, வெறுமையில் வாடி;
மனோ வியாதிகளும், உடல் வியாதிகளும்,
மாறி மாறித் தாக்குவதால் துவண்டு போய்;

வாழ்வே சுமையாகிவிட்ட வயோதிகர்கள்,
வாழ்வில் எதிர்நோக்குவது ஒன்றே ஒன்று.
தம் வாரிசுகளின் வாரிசுகளுடன் கூடி,
தம் மீதி நாட்களைக் கழிப்பதே ஆகும்!

மனோ வியாதிகள் உற்பத்தி ஆகாது.
மறந்தே போய்விடும் உடல் வியாதிகள்.
மாசற்ற மழலைகளின் ஸ்பரிசத்தால்
மாறியே போய்விடும் அத்தனையுமே!

அனைவருக்குமே நன்மை பயக்கும் அந்த
அருமையான வாழ்க்கை முறையை மீண்டும்
அரங்கேற்ற வேண்டாமா? ஆராய்ந்து கூறுவீர்!
அதற்கு ஆவனவற்றை செய்ய வேண்டாமா?

“கூட்டுக் குடும்பத்தில் குழப்பமே மிஞ்சும்!”
கூற்றில் உண்மை கடுகளவும் இல்லை.
தனிக் குடும்பத்தில் தகராறுகள் இல்லையா?
தனி நபர்கள் அதில் தலையிடுவது இல்லையா?

கூடி வாழும் போது பொறுமை வளரும்;
பொறுப்பும், சகிப்புத் தன்மையும் வளரும்;
பகிர்ந்து உண்ணும் நல்ல பண்புகளும்,
பரந்த மனப்பான்மையும் ஓங்கி வளரும்.

கூடி வாழுகின்றன கொடிய விலங்குகள் கூட;
கூடி உண்கின்றன கரிய காகங்களும் கூட;
கூடி வாழ்கின்றன எறும்புகளும், தேனீயும்;
கூடி மனிதர்கள் வாழ்வது எப்போது?

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE JOINT FAMILY SYSTEM.

The banyan tree called Joint Family is withering away very fast in the world. It has been replaced by the Nuclear family, Atomic family and will probably be by Sub Atomic Family in the near future.

One person’s salary is hardly enough to run a family due the spiraling prices of goods. So both the spouses are forced to earn to provide for the family.

Their children now known by the popular term ‘Latch Key Children” have enough temptations, freedom and time to get into bad company and bad habits. No one is going to find out. No one cares to find out either. So they are their own masters!

Every human relationship is subjected to stress and strain – including that between couples. If there are elder members in the family they will use all their tact, wisdom and experience in making sure that the situation does not become explosive.

The growing number of divorces can be avoided by the intervention of the elders in the family. The divorces affect the children worse than the adults.

“Empty-Nest-Syndrome” (E.N.S) is the most prevalent disease among the senior citizens of the world-especially in India where the joint family system had been in vogue for centuries.

Children leave home on various pretexts..higher education, job opportunities, marriage to a person living in another country etc. E.N.S abounds in these homes.

The only thing these senior citizens earnestly wish for, is the opportunity to live with their children and grandchildren. They desire the togetherness more than anything in the world and want to spend the remainder of their lives in loving and being loved.

All their health problems seem to vanish into thin air in the company of their loved ones! The doting children and the rejuvenating hugs of their innocent grand children act like an elixir of life.

The Joint family system is beneficial to all the three generations viz the seniors, the youngsters and the kids. There is a complaint that there will be a lot of confusion in the joint family system. But we find problems creeping up even in nuclear and atomic families.

People in Joint Family develop tolerance and learn the art of ‘caring and sharing’. Even animals and birds live in groups and flocks. Ants and bees live a highly developed community life in large colonies in perfect peace and harmony!

When will man learn to do this?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s