அகமும், முகமும்


அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்;
முகத்தின் அழகை விடவும் அதிகமாக!
முயற்சி செய்தாலும் மறைக்க முடியமா
முன்னே வந்து நிற்கும் அந்த அக அழகை?

அசலும், நகலும் என்று வேறுபடுத்தி
அறியவே இயலாத வண்ணம் இன்று,
அற்புதமான பொருட்கள் பலவற்றை
அழகுத் துறையில் நாம் கண்டிடலாம்!

பட்டாம்பூச்சிகள் போல இறகடிக்கும்;
போலி கண் இமையின் நீள் நுனிகள்!
நாணம் கொண்ட ஒரு சிறு பெண் போல,
நாளெல்லாம் திகழும் இரு கன்ன நிறம்!

இருப்பதை மறைத்து வரையப்பட்ட,
வில் போன்ற நீண்ட புருவங்கள்!
கனிந்த ஆப்பிள் பழம் போல் ஒரு
கணத்தில் உருப்பெறும் இரு உதடுகள்!

தோலின் நிறத்தையே மாற்றும் சில
தோல் சலவை திரவங்கள், பொடிகள்;
மொழு மொழு எனத் தோன்றிடத் தேவை,
மெழுகு வகைகள் சிலவற்றின் சேவை!

இலை போன்ற மிகத் தட்டையான வயிறு;
இல்லாதது போன்ற ஒரு உடுக்கை இடுப்பு;
நகங்களுக்கும் உண்டு பல நிறப் பூச்சு,
நாளெல்லாம் இதே மூச்சு, இதே பேச்சு!

மாறிக் கொண்டே இருப்பதன் பெயர் தான்
மாண்பு மிகு நம் ‘சரீரம்’ என்று அறிவீரா?
மாறிக் கொண்டே இருக்கும் ஒன்றுக்காக
மனிதனின் பொருள், நேரம் வீணாகலாமா?

உடல் கிடைத்தது நல்ல சாதனை புரியவும்,
உலகம் உய்ய நல்ல சேவை செய்யவுமே!
உழைத்து, உடலைக் காட்சிப் பொருளாக்கி,
உலகத்தோருக்கு காண்பிப்பதற்கு அல்ல!

மணி வெளுக்க சாணை உண்டு,
மனம் வெளுக்க வழியும் உண்டோ என
மனம் வெதும்பிப் பாடுகின்றார் அல்லவா
மனம் கவர்ந்த தமிழ்க் கவி பாரதியார் ?

மனம் வெளுத்தால் நம் அகம் அழகுறும்.
முகத்தில் தெரியும் அந்த அகத்தின் அழகு!
முயற்சிகள் எத்தனை செய்த போதிலும்,
முக அழகு என்றும் அக அழகை வெல்லாது!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

FACE…THE INDEX OF MIND!

Face is the index of the mind! The beauty of the inner self shows through the face much better than the skin-deep-beauty of the face.

Today the Cosmetics Trade has improved so much that at times we get confused as to whether the things we see /use are God made (natural) or man-made (artificial)!

Long curly eyelashes resembling the fluttering wings of a butterfly, the eternal tinge of blush on the cheek bones, the eyebrows resembling the rainbow and the thick luscious lips resembling a red apple are too good to be real!

There are creams and lotions to bleach the skin color and make a person fairer and products to make the body smooth as though waxed. Tummy as flat as a leaf, waist resembling that of a bee are the results of relentless workout at the gym. Thoughts about the color of the hair, nails, toes and lips dominate the mind, every waking hour.

Human body is one which keeps continuously changing-every moment of human existence. In trying to keep something – destined to change and perish – constantly young and attractive, people waste their money, time and energy!

God had given the body for spiritual evolution and for serving others. It is not given to be tuned up with umpteen hours of work out at the gym and ‘built’ in to a piece worthy of exhibition by dressing scantily !

Tamil Poet Bharathi laments that there are ways and means to add brilliance to a diamond but there is none to clean up the filth in the mind of human beings.

A mind filled with good thought will shine through the face. If the mind is overflowing with filthy thoughts like Greed, Anger, Confusion, Miserliness, Ego and Hatred; no amount of make-up can make a face beautiful to look at!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s