குறைவும், நிறைவும்


குறைவும், நிறைவும் இரு மனப்பாங்குகளே;
குறைந்த, நிறைந்த பொருட்களால் அல்ல;
போதும் என்ற மனமே நிறைவு உடையது,
போதாது என்ற மனம் குறைவு உடையது.

தனக்குள் திருப்தி கொண்ட மனத்தினர்,
நினைத்ததை எல்லாம் வாங்கிக் குவியார்;
தனக்குள் குறையை உணரும் மனிதர், தாம்
நினைத்தை வாங்கி நிறைவு பெற முயல்வர்.

நிறையப் பொருள் உள்ளவர் மேன்மேலும்
நிறையப் பொருட்களை விழைந்திடுவர்.
மனோ வியாதியாகவே மாறிவிடக்கூடிய
மனப் போக்கு அது என்பது உண்மையே.

தினக் கூலியில் பொருட்களை வாங்கியும்,
மனக் கவலை இன்றி வாழ்பவர் உள்ளார்;
அனைத்தும் பெற்றும் அமைதி இழந்து, ஏதோ
நினைத்துப் பொருமும் மனிதரும் உள்ளார்.

தியாகமே அமரத்துவம் அளிக்கும்; இது
திகட்டாது இனிக்கும் ஒரு வேத வாக்கு.
இருப்பவற்றை தியாகம் செய்வது என்பது
விருப்பத்தைத் துறந்தால் மட்டுமே நிகழும்.

மகாத்மா காந்தி ஒரு ஏழைப் பெண்மணி,
மானம் மறைக்க ஆடை இன்றி வாடுவதைக்
கண்டதும், உதறினார் மேலான ஆடைகளை;
துண்டு ஒன்றையே தமது ஆடையாக்கினார்.

குறைந்த ஆடையினால் அவர் பெருமைகள்
குறைந்தனவா? இல்லையே! மாறாக அவர்
தேசத்தின் தந்தையாகி, அமரராகி, உலகில்
நேசத்துடன் இன்றுவரை போற்றப்படுகின்றார்!

குறைவு கொண்ட மனபாங்கை மாற்றி,
நிறைவு கொண்டதாக நாம் ஆக்குவோம்.
தியாகமே மனித உள்ளதைப் பண்படுத்தி,
தீபம் போல் வாழ்வை ஒளிரச் செய்யும்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

SATISFACTION AND DISSATISFACTION.

Satisfaction and dissatisfaction are merely two mental attitudes and do not really depend on the wealth or status of a person! He who is contended with what he has is satisfied while he who is not contented with his possessions is dissatisfied.

The satisfied person does not indulge in the ‘no-expenses-barred’ shopping spree and buy everything in sight. The dissatisfied person does exactly this! There is an emptiness in his heart and in all probability he is trying to fill it up by hoarding on the earthly possessions.

“The more you have , the more you want!” For some people shopping and hoarding things have become mental obsessions. Person living a hand – to – mouth existence on an uncertain daily wage may be perfectly contended with his lot while a rich man may spend sleepless nights – tossing on his bed.

‘Veda’ says that Thyaagam is the secret of Amruthatvam and Amarathvam. Thyaagam involves in giving up voluntarily and willingly one’s pleasures and possessions.

When Mahatma Gandhi saw a poor wretched woman with not enough clothes to cover her body, he gave up his sophisticated dresses and switched over to dress of the majority on the poor Indians. This did not reduce or diminish his name or fame since he was loved even more after this transformation.

He became the idol of Ahimsa and is remembered fondly as the Father of our nation. True happiness lies in reducing our needs an sharing the excess we have with the less fortunate people around us.

Thyaagam tones up the heart of a person and makes him glow like a deepam which is known to exist in order to give light to the world.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s