உரிமை, கடமை


உரிமைப் போராட்டம் என்ற ஒன்று,
உலகமெங்கும் நிரவியுள்ளது இன்று.
பெண் உரிமைப் போராட்டம் என்றும்,
பெண் விடுதலைப் போராட்டம் என்றும்,

முதியோர் உரிமைப் போராட்டம் என்றும்,
மாணவர் உரிமைப் போராட்டம் என்றும்,
எண்ண முடியாதபடி போராட்டங்கள்
எங்கிருந்து வருகின்றன? எதற்காக?

தாய் தந்தையரைக் காக்க வேண்டும்
தனயர்கள், என்று சட்டம் இயற்றும்
அவல நிலைக்கு, அரசே தள்ளப்படும்
அவசியம் ஏன், எப்படி ஏற்பட்டது?

உரிமைகளைப் பற்றிப் பேசும்போதே,
உடன் நிழலாகத் தொடருகின்ற நமது
கடமைகளையும் தவறாமல் நமது
கருத்தில் கொள்ள வேண்டுமன்றோ?

ஒவ்வொருவரும் தத்தம் கடமைகளை,
ஒன்று விடாமல் செய்தோம் என்றால்,
எங்கிருந்து தொடங்கும் உரிமைப்போர்?
எதற்காகத் தொடங்கும் உரிமைப்போர்?

பெற்றோரைத் தாம் பேணுவது கடமையாகப்
பிள்ளைகள் எண்ணினால், சட்டம் எதற்கு?
பெற்றோர் புகார் அளிக்கவும் வேண்டாம்;
பிள்ளை காவலரிடம் சிக்கவும் வேண்டாம்.

மாண்பு மிகு மந்திரிகள் தம் கடமையை,
மாண்புடன் செய்து கொண்டு வந்தால்,
மாறி மாறி மகளிரும், மாணவர்களும்,
மறியல் போராட்டம் நடத்த வேண்டாமே!

உரிமை, உரிமை எனக் கூட்டம் கூடி,
உரத்த குரலில் நாம் போராடும் முன்பு,
கண நேரம் எண்ணிப் பார்ப்போம், நமது
கடமைகளை சரிவரப் புரிகின்றோமா?

கடமைகளும், உரிமைகளும் ஒன்றாகக்
கலந்து பின்னிப் பிணைந்துள்ளன அன்றோ!
ஒருவரின் உரிமை மற்றவரின் கடமையில்,
ஒளிந்துள்ளதை அறிந்தால் வழக்கு ஏன்?

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES.

Agitations are becoming the order of the day! Women’s agitation for liberation, equality and equal rights, the seniors citizen’s agitation to be taken care of by their family, the students’ agitation with umpteen demands are seen very frequently now.
Today the government has to pass laws that the children should take care of their parents. Why?

We must remember at this juncture that rights and responsibilities are entwined inseparably. So also the duties and demands.

If each and everyone of us perform our duties properly, there won’t be any need for the other to raise their demands. If the sons realize that it is their duty to take care of their aging parents, the parents will have no need to demand to be taken care of. The parents wont need to seek the long arms of the law to uphold their rights.

If the government performs its duties properly all the agitation can be done away with. Whenever we demand for our rights, we must stop to think for a moment whether we are performing our duties and responsibilities.

If we understand that one person’s demands lie concealed in another person’s duties .. we won’t shun our responsibilities.

Advertisements

2 Responses to உரிமை, கடமை

 1. கடமையாற்றவும் உரிமை இன்றி தவிப்போர் உரிமைக்கு போராடும் கடமை கொள்வது கண்டு கவிதையால் நையாண்டி தேவையா?

  • கடமை ஆற்றுவதற்கு உரிமை எதற்கு?
   கடமை உணர்ச்சி இருந்தாலே போதுமே!

   கடமை ஆற்றுவதற்காக உரிமைப் போராட்டம் என்பது
   புதுமையானதே! நையாண்டி அல்ல, உண்மையாகவே!

   Visalakshi Ramani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s