ஒன்பது வித பக்தி


அன்பர் செய்யும் பக்தியின் வகைகள்
ஒன்பது ஆகும் என்பது பிரசித்தம்,
ஐம்பொறிகளையும், புலன்களையும்,
ஐயனை வழிபட அமைப்பதாலே!

இறைவனின் பெருமைகளைக் காதால்
இடை விடாமல் கேட்பது “சிரவணம்”;
சாபத்துக்கு உள்ளான மன்னன் பரீக்ஷித்து
தாபங்கள் தீர்ந்தான் பாகவதம் கேட்டு!

இறைவனின் பெருமைகளை வாயால்
இடை விடாமல் பாடுவது “கீர்த்தனம்”;
சுக முனி பாடிய பாகவதக் கதையால்
சுகம் அடைந்தனர் கேட்டவர் எல்லோரும்!

மனதுக்குள் இடையறாது இறை நாமத்தை
மனனம் செய்வதை “ஸ்மரணம்” என்பார்;
எத்தனை துன்பங்கள், இடர்கள் வந்தபோதும்
பக்த பிரஹலாதன் மறக்கவில்லை ஹரியை.

குறையாத பக்தியுடன் இறை பாதங்களுக்கு
நிறைய சேவை செய்வதே “பாத சேவை”;
பாத சேவை செய்யும் மகத்தானதொரு
பாக்கியம் பெற்றவள் லக்ஷ்மி தேவியே.

மாசற்ற மனத்துடன் மலர்களைக் கொண்டு
ஈசனுக்கு பூஜை செய்வதே “அர்ச்சனை”;
பிருது மகாராஜா அர்ச்சனை செய்தவர்களில்
பிரசித்தி வாய்ந்து, இறை அருள் பெற்றவர்.

எட்டு அங்கங்களும் நன்கு நிலத்தில் படும்படி
எண் குணத்தானை வணங்குவது “வந்தனம்”;
கண்ணனை வணங்கித் தனிப் பெருமையை
கண் கூடாகப் பெற்றவர் பக்த அக்ரூரர்.

தாசானு தாசனாகத் தன்னையே எண்ணி,
நேசத்துடன் தொண்டுகள் புரிவது “தாஸ்யம்”;
“என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே” என்பதில்
அனுமனை யாரால் மிஞ்சிவிட முடியும்?

சரி நிகர் சமமாகத் தன்னை எண்ணிக்கொண்டு
இறைவனிடம் நட்புக் கொள்ளுவது “சக்யம்”;
உண்டு , உறங்கி, பேசிப் பழகிய அர்ஜுனன்
கண்ணனிடம் கொண்ட பக்தியே சக்யம்.

தன் உடல், பொருள் ஆவி அனைத்தையும்
தயங்காமல் அர்ப்பணிப்பது “ஆத்மநிவேதனம்”;
அனைத்தையும் அளித்ததால் அழியாப் புகழ்
அரசன் மகாபலி செய்த ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

NAVA VIDHA BHAKTI.

There are nine different form of loving God – namely the nine forms of Bhakti.

They vary depending on which of our ‘Indriams’ we employ in doing Bhakti.

The first form of the ‘nava vidha bhakti’ is ‘Sravanam’ or listening to the glories of our dear Lord. King Pareekshit attained mukthi by his sravnam of BhAgavata MahA purAnam sung by Suka muni in just seven days.

The second form of bhakti is ‘Keerthanam’ or singing the Lord’s glory.
Suka muni sang the glory of Lord in BhAgavadam and everyone who listened to it benefited immensely.

The third form of bhakthi is ‘Smaranam’ the continual remembrance of God’s names and form. Bhakta PrahlAd is the best example for this form of Bhakti. In spite of the dire threats and cruel punishments imposed on him by his father, he never failed to utter the name of Sri Hari even for a second!

The fourth form of bhakti is ‘pAda sEvA’ . Lakshmi Devi is the most blessed in this form of bhakti as She is continuously doing pAda SEvA to Lord Vishnu.

The fifth form of bhakti is ‘Archanai’ to God with pure and fresh flowers. Pruthu maharAj was famous for doing Archanai to his dear Lord.

The sixth form is ‘Vandanam’ or do saAshtAnga namaskAram. AkrUrar got Lord’s blessings by doing Vanadanam.

The seventh form of bhakti is ‘DAsyam’ – to be a humble servant of the Lord. None can beat HanumAn in his spirit of DAsyam and the services rendered to Lord.

The eighth form of bhakti is ‘Sakhyam’ or friendship with Lord – based on equality with Him. PandavAs and especially ArjunA is the most famous for Sakhya bAvam to Lord.

The ninth form of bhakti is ‘Atma nivEdhanam’ or total surrender to the Lord’s lotus feet. MahA Bali became the best example for this kind of Bakti, by offering to God everything he possessed including his bloated ego!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s