குறும்புக்காரன்


குறும்புகள் செய்யும் குட்டிக் கண்ணனை
விரும்புவரே அன்றி வெறுத்திடார் எவரும்!
குறும்புகள் செய்யும் குழந்தையை இன்றும்
குறும்புக்காரக் கண்ணன் என்கின்றோமே!

எழில் புன்னகையில் முத்துப் பற்கள்;
குழல் கற்றைகள் ஆடும் நெற்றியில்;
சிணுங்கும் பாதசரங்கள், தண்டைகள்;
குலுங்கும் கை நிறைய வளையல்கள்.

முன்னே ஓடும்போதும், திரும்பிப்
பின்னே பார்த்தபடிச் சென்று விழுந்து
புழுதியும் சேறும் பூசிய பின்னும் மிக
எழிலுருவாகக் காட்சி தருவது யார்?

இடைச் சிறுவருடன் ஆட்டம், பாட்டு;
இடையிடையே வெண்ணை பூனைக்கு!
கன்றுகளின் வாலைப் பற்றிக் கொண்டு
மண் மீது வழுக்கிச் செல்வது யார்?

கறந்த பாலைக் குடிப்பது மட்டுமின்றி,
கறக்கும் முன்பே பசுவிடம் குடிப்பது;
வெண்ணை, தயிர் எல்லோர் வீட்டிலும்
வேண்டுமளவு திருடித் தின்பது யார்?

நிலவைப் பழம் என்று நினைத்துக் கொண்டு,
நிலாப் பழத்தை வேண்டிக் கையை உயர்த்த,
வான் நிலவும் கீழே இறங்கி வந்து அவன்
வான் நோக்கிய கையில் அமர்ந்ததாமே!

குறும்புகள் செய்தால்தான் அது ஒரு குழந்தை;
வெறும் பொம்மையே வைத்தபடியே இருந்தால்!
குறும்புக்காரக் குழந்தைகளே வளர்ந்த பின்பு
துறு துறு மனிதர்களாக விளங்கிடுவார்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி
.

KRISHNA THE NAUGHTY CHILD.

KrishnA was the very personification of mischief and yet none could really hate Him for that!

Even today we hear people saying that the baby is as mischievous as KrishnA himself!

His pretty smile reveals two rows of pearl-like teeth.

His forehead is adorned by His lovely curly hair.

Silver bells tinkle on His feet and bangles make a pleasant sound on his wrists.

He runs forward but keeps looking backwards. He tumbles on the ground and gets coated with the mud and sand – only to become even more beautiful!

He sings and dances with His cowherd friends. He feeds butter to the kitten now and then. He goes skidding on the ground, holding on to the tail of a speeding calf!

He drinks the milk stored in the houses. Not satisfied with that, He drinks milk directly from the cows, pushing away their calves.

He will rob butter from every house and share it with his friends as well as His other animal friends.

Once He thought that the moon was a giant fruit and put out His palm asking for it. What a wonder ! The moon came down and sat on His outstretched palm! Such was His loveliness, sweetness and charm!

The child who does a lot of mischief is the real child. If it sits quietly it is a mere doll!

Only mischievous children grow up to become active and interesting personalities, in their adulthood.

Advertisements

2 Responses to குறும்புக்காரன்

 1. v l brinda says:

  it’s 100 percent true child should be mischievous other wise they are called us doll. but most of the parents don’t understand the concept and beat the child , if they do any mischievous. i think parents should have maturity to understand it and enjoy the mischievousness of children.once the childhood of the child is lost it will never come again. you can never enjoy any other thing like mischievousness in life. so please don’t miss the opportunity.

  • You will find it hard how naughty I can become even now. 🙂
   Earlier the concept was that a child must sit quietly.
   But children are filled with curiosity and thirst for learning.
   We must encourage them to ask questions and learn more and more.
   Knowledge is growing so fast that it is hard to keep up with it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s