தவத்தில் வெல்லலாம்


கல்லை மலை மேலே ஏற்றுவது கடினம்,
கல் நழுவிக் கீழே விழுவது  எளிது;
உலகில் எல்லா முயற்சிகளும் இங்ஙனமே,
உயர்வது கடினம், நழுவுதல் எளிது.

ஆத்ம தரிசனத்தை விரும்புகின்றவர்,
தவம்,  தியானம் செய்வது வழக்கம்;
ஆத்மத் தேடலில் பலவிதமான,
தடங்கல்கள் நாடி வருவதும்  வழக்கம்!

தடைபட்ட யோகம் என்ன ஆகும்?
தடுக்கப்பட்ட இடத்திலேயே  நிற்குமா?
முழுவதும் நழுவிக்  கீழே  விழுந்து விடுமா?
குழப்புகின்ற கேள்விதான் என்றுமே!

கண்ணன் என்ன சொன்னான் பார்போம்.
பண்ணின தவம் என்றுமே  வீணாகாது;
விட்ட இடத்திலிருந்தே மீண்டும் ஒருவர்,
தொட்டுத் தவத்தைத்  தொடரலாம் என்றான்.

தடைபட்ட தவத்தினர்   மீண்டும், மீண்டும்
தவமுடையோர் இல்லத்திலேயே வந்து
தவறாமல் பிறப்பார்!  தடைபட்ட தனது
தவத்தைத் தொடர்ந்து, முடிவில் வெல்லுவார்.

பாதிக் கிணறு தாண்டினால், எவரும்
நீரில் விழுந்து விடுவார்  நிச்சயமாக;
பாதி யோகத்தில் தடைபட்டவரோ  எனில்,
மீதியைத் தொடருவார், மீண்டும் பிறந்து!

அரைகுறை முயற்சியேதான் என்றாலும்,
அதுவும் ஒருவருடைய  சாதனையே.
விடாமல் தொடர்ந்தால் வெற்றி  நிச்சயம்,
விமலன் அருட்பார்வை கிடைப்பதாலே!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி

UNINTERRUPTED EFFORTS.

It is very difficult to transport a rock uphill, but it is very easy to let it roll downhill.

The same is true of all human pursuits. Going uphill or making a progress is very difficult. But falling off from the height thus attained is very easy.

People who wish to evolve spiritually, spend their live in Dhyaanam, Dhaaranaa and tapas. It is the unwritten rule that anything good is bound to meet with infinite resistance and hardships. What will happen to the man whose yoga saadanaa is interrupted in the middle?

Will he be able to resume from the cut off point or will he have to start from the scrape once again?

It is a very difficult question to be answered. Let us see how Lord Krishna replies to this question!

The spiritual saadhanaa – whether complete or incomplete – will never go in total waste. The person can pick up the thread from where he left and continue to progress further.

The saadakaa will invariably be born in a family of yogis – in atmosphere conducive to his spiritual advancement. He will keep resuming and continuing his spiritual saadhanaa till he succeeds in his efforts.

If we can’t clear a well or ditch in a single leap, we are sure to fall in it. But it is not the case with the spiritual progress. Even half successful attempts remain useful and do not get nullified, even if they are disturbed.

Even an incomplete saadhanaa is still a saadhanaa. It just gets transferred to the next birth of the person as the opening balance of his new account. With the grace of God and his sincere efforts, he is sure to succeed in his efforts.

Advertisements

6 Responses to தவத்தில் வெல்லலாம்

 1. Geetha says:

  it is really superb

 2. K.sreedharanarayanan says:

  Dear madam,
  my self and s.velu red your messages its realy wov,fantastic and enthustic for us. my friend id is svelu1974@gmail.com.
  thanks
  by
  ksn
  &sv

  • dear Mr. Sreedharan Narayanan,
   I thank you for your valuable feedback.
   Gita contains so many promises given by Lord Krishna to us-who trust in Him.
   Thus is one of them. Most of us are put off by the fear of failure while we wish to do something great.
   But let me assure you that nothing good we do ever goes in waste…however small or big.
   So let us try and try till we win.
   I am sure you will share this message with your friend Mr. S. Velu.
   Looking forward to more feedback from you and Mr. Velu,
   with best wishes,
   yours sincerely,
   Visalakshi Ramani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s