நினைப்பதும், நடப்பதும்


நினைப்பது ஒன்று, நடப்பது ஒன்று என்று,
நித்தமும் பலமுறை நாம் சொல்வது உண்டு.
நினைத்தது எல்லாம் நடந்தது என்றால்,
நினைக்கவே மாட்டோம், நாம் இறைவனை!

நடந்ததையே நாம் நினைத்துக்கொண்டிருந்தால்,
நடக்க வேண்டியவற்றை மறந்தே போவோம்.
நல்லது எது, அல்லாதது எது, என்று அறிவான்,
நம்மையும் விட நன்றாகவே, நம் இறைவன்.

ஜுரம் வந்த குழந்தைக்கு மருந்துகளை,
நேரம் தவறாமல் தாய் தருவதில்லையா?
குழந்தை கேட்கும் என்று காத்திருப்பாளா?
குழந்தை கேட்பதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாளா?

கேட்கும் கெட்டதைக் கொடுத்து விடுவதா ?
கேட்காத நல்லதைக் கொடுத்து விடுவதா?
தாய்க்குத் தெரியும் குழந்தையின் தேவைகள்.
தலைவன் அறிவான், நம் அனைவரின் தேவைகள்.

கேட்டும் கொடாதவர் சிறியோர் ஆவர் ;
கேளாமலே கொடுப்பார் சீரிய பெரியோர் .
பெரியவனாகவும், வலியவனாகவும்;
அரியவனாகவும், எளியவனாகவும்;

தாயுமாகித் தந்தையுமாகி, நம்மை
தாங்கி நிற்கும் தன்னிகர் அற்றவன்,
தருவான் என்றும் நமக்கு நல்லதையே.
தர மாட்டான் நாம் கேட்பதெல்லாமே!

தாயை நம்பும் சேய் போல் நாமும்,
தயாபரனை நம்புவோம் முழுமையாக.
“நம்பினார் கெடுவதில்லை!” இது நமக்கு,
நான்கு மறைகள் தரும் உத்தரவாதம்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

MAN PROPOSES, GOD DISPOSES.

If a man gets everything he wants, he will forget God. If he remembers

everything he wanted but did not get, he won’t be able to go with his life.

God knows what is best for us and gives us exactly that.

A mother gives medicines to a child suffering from fever. She won’t wait

till the child asks for it. At the same time she won’t give everything the

child wants to eat. She will give only what is best for the child.

God is our mother. He knows what is best for us – better than we do! He

will give us the best and not all what we seek from Him.

We have to trust in Him with a whole heart as a child does its mother.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s