மூன்று பதுமைகள்


மனிதர்களில் மூன்று வகைகள் உண்டு,
முதல் வகை, நடு வகை, கடை வகை;
முதல் இரு வகையினர் அறிவார் தாங்கள்
முதலையின் பிடியில் சிக்கி உள்ளதை!

மூன்றாம் வகையினர் அறியார் தாம்
முதலையிடம் மாட்டிக் கொண்டதையே!
முதலையும், மூர்க்கனும் கொண்டது விடா;
முதலை என்பது மூழ்கடிக்கும் சம்சாரமே!

முழுவதும் உலக விஷயங்களிலேயே
மூழ்கித் திளைத்து வாழ விழைபவர் பலர்;
முயன்று முக்தி அடைய விரும்புவார் சிலர்;
முக்தி அடைந்து விட்டவர்களோ மிகச் சிலரே!

மூன்று பதுமைகள் நீரில் விழுந்தன,
முற்றிலும் அவை நீரில் மூழ்கலாயின;
முதல் பதுமையோ உப்பால் செய்தது,
முற்றிலும் கரைந்து மறைந்தே போனது!

இரண்டாம் பதுமை பஞ்சினால் ஆனது,
இருக்கும் நீரைத் தன்னுள் உறிஞ்சி
பெரிய வடிவம் எடுத்துக்கொண்டது;
பெரிய எடையும் அடைந்து விட்டது!

கல்லினால் செய்த மூன்றாம் பதுமை,
கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் மூழ்கி விட்டது.
கரையவும் இல்லை கனக்கவும் இல்லை;
கண நேரத்தில் நீரின் அடியில் அமர்ந்தது!

கரைந்த பதுமையோ முக்தி அடைந்தது;
கரைந்து நீருடன் அது ஒன்றாகி விட்டது!
இத்தகைய மனிதர்களே இப் பூவுலகில்,
முக்தர்கள் எனப்படும் முதல் வகை ஆவர்.

நீரை உறிஞ்சி கனமான பதுமையோ,
நிறைந்த அருள் மொழிகளைக் கேட்டு,
முக்தி அடையப் பற்று அறுக்க முயலும்,
முமுக்ஷு என்ற இரண்டாம் வகையினர்.

மூழ்கிக் கண நேரத்தில் அடியில் கிடப்பவர்,
மூன்றாம் வகையாம் லௌகீகர் ஆவார்.
இவர்கள் முக்திக்கு முயல்வதும் இல்லை;
இவர்கள் முக்தியை விழைவதும் இல்லை.

கேளுங்கள் தரப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்;
கேட்டு அறிவோம் விடுதலை பெறும் வழியை!
முயன்றால் முடியாதது இல்லை அல்லவா?
முயலுவோம் முதலையின் பிடியிலிருந்து தப்ப!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE THREE DOLLS.

There are three types of men…The uththama, the madhyama and the adama.

The first two types of men are aware of the fact that they are prisoners of samsara-usually compared to a crocodile. The crocodile never loosens its grip and it never lets its prey escape!

The Adama type of people are not even aware of the fact that they are in the jaws of a giant crocodile called Samsara! Most of the people are happy to lead a life filled with sensual pleasures and comforts.

Those who want to escape the misery of samsaara may be less than one in ten thousand. The person who achieves it may be less than one in a million of such seekers.

Three dolls fell in water. They all sank to the bottom immediately. The first doll was made of salt. It got dissolved in the water and disappeared completely.

The second doll absorbed water since it was made of cotton. It became very heavy and huge!

The third doll was made of stone. It settled at the bottom instantly. It neither disappeared nor grew in size. It remained the same.

The doll which disappeared completely is the Mukthan who merges with God leaving no trace behind.

The second doll is the Mumukshu who listens to the words of wisdom of the Acharyaas ans Guru and tries for mukthi.

The third doll is the loukeekan. He neither knows about Mukthi nor strives for it. He is happy to be what he is.

We know the secret of escaping from the crocodile called samsaara. Let us try for liberation.

Advertisements

2 Responses to மூன்று பதுமைகள்

 1. guruvayurappan2 says:

  nice comparison .many of are stone dolls
  guruvayurappan

  • WE are all dumb dolls. Those made of salt unite with the Brahman by losing their identity and individuality.
   Those of us made of cotton take in the good advises of the guru and become heavy and knowledgeable.
   The worldly people are made of stones. They neither dissolve nor absorb but just settle to the bottom of samsara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s