காயம், வெங்காயம்!


உரிக்கும் போது உள்ளே ஒரு ரகசியம்
உள்ளது போலத் தோன்றும்; ஆனால்
உரித்த பின் நம் முகத்தில் வழியும்,
ஊர் முழுகிவிடும் அளவுக்கு அசடு!

வெங்காயமும் நம் காயமும் பல வித
வேறுபாடுகள் கொண்டவை அல்ல!
ஒற்றுமைகளே மிக அதிகம் அன்றி
வேற்றுமைகள் அல்ல என அறிவீர்!

ஒன்றாய் மறைந்து நிற்கும் நம் ஆத்மா;
இரண்டாய் இருக்கும் அறிவும், மனதும்;
மூன்றாய் இருக்கும் நமது சரீரங்கள்;
பௌதிக, காரண, சூக்ஷ்ம சரீரங்கள்!

ஐந்தாய் இருக்கும் பஞ்ச பிராணன்கள்;
ஆறு ஆக இருக்கும் அறிவுத் திறன்கள்;
ஏழு ஆக இருக்கும் சப்த தாதுக்கள்;
ரத்தம், மஜ்ஜை, மாமிசம் முதலியன.

பத்து ஆக இருக்கும் இந்த்ரியங்கள்;
கால், கை, வாய், மல ஜல துவாரங்கள்,
கண், நாசி, நாவு, செவி, தோல் எனவும்
கர்ம, ஞான இந்த்ரியங்கள் விளங்கும்.

“இது அல்ல, இதுஅல்ல” என்று கூறியபடி,
இவற்றை ஒன்று ஒன்றாக விலக்கினால்;
உரித்த வெங்காயத்தில் உள்ள உண்மைபோல்
உள்ளே ஒளிந்திருக்கும் ஆத்மா வெளிப்படும்!

ஆத்மாவும், ஜடமும் கலந்த காயத்தை,
அன்னப் பறவை போலப் பிரிக்கக் கற்று,
ஆத்மாவை நன்றாக உணர்ந்திடுவோம்;
ஜடத்தை மொத்தமாக விலக்கிடுவோம்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

AN ONION AND THE HUMAN BODY.

An onion seems to hold a sacred secret in its layers. But as we remove the layers one after another, we look foolish when there is nothing hidden in the womb of the onion. The onion resembles the human body in many respects.

There is an Atman in a human body; there are two faculties which act ceaselessly called the Mind and the Intellect. There are three sareerams viz the Sthoola sareeram, the Sookshma sareeram and the Kaarana sareeram.

There are five Pranaasa; six senses and seven dhaathus in a human body. There ten Indriyaasa – five gnaana indriyaas and five karma Indriyaas. When we discard them one by one saying ,”Not this! Not this!” we discover the formess Atman hidden inside the body very much simlar to the secret hidden within an onion.

The Body, Mind, Intellect and Emotions in a human body consists of both Chetana and Achetana. If we can seperate the Sat from the Asat just a swan separates milk from water, we can cling to the Sat and neglect the Asat.

Advertisements

2 Responses to காயம், வெங்காயம்!

 1. Raji Ram says:

  எங்கேயும் கடவுள் இல்லையென அறைகூவிய அந்தப் பெரியவர்,
  வெங்காயத்தை இதனால்தான் எதற்கெடுத்தாலும் இழுத்தாரோ?
  ராஜி ராம்

 2. அரசியலிலும், ஆன்மீகத்திலும் வெங்காயம் மிக முக்கிய
  இடத்தை வகிப்பது மறுக்க முடியாத உண்மையே! 🙂
  Visalakshi Ramani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s