12. வெள்ளாட்டுக்குட்டி.


ஆனி மாதத்தில் அன்னையின் அருகே,
அச்சம் என்பதே இன்றி, மிக உல்லாசமாகத்

துள்ளி விளையாடிய வெள்ளாட்டுக் குட்டி,
தள்ளி நின்ற அன்னையிடம் சொன்னது.

“ராசலீலை புஷ்பப் பண்டிகையின் போது,
ராச புஷ்பங்களை நான் நிறைய உண்பேன்!”

”கண்ணே! அது நிறைவேறுமா உந்தன்
எண்ணம் போல என்று நான் அறியேன்!

ராசலீலைக்கு முன்னரே நமக்கு
ராசி இல்லாத காலம் தொடங்கும்!

புரட்டாசி, ஐப்பசி மாதங்களில் நம்மை
துர்கா பூஜையில் பலி இட்டுவிடலாம்.

தப்பியே பிழைத்தாலும் அடுத்து வரும்,
தப்ப முடியாத அந்த ஜகதாத்ரி பூஜை.

ஆடுகள் அனைத்தையுமே பலிகொள்ளும்
அதிலும் ஒருவேளை தப்பிப் பிழைத்தால்,

ராஸ புஷ்பப் பண்டிகையை நாம்,
ரசமாகக் கொண்டாடலாம் கண்ணே!”

நித்ய கண்டம், பூரண ஆயுசு என்பார்!
நினைவில் கொள்வோம் இவ்வுண்மையை!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

A LITTLE LAMB.

A little lamb is hopping care free near its mother and is making plans as to how it will eat the various flowers during the RAsa Pushpam festival.

Its mother wishes that it should become a reality but she can never be sure. She knows that all the lambs will be sacrificed as offerings to Durga DEvi, during DasarA.

She elaborates on the various perils awaiting them during the DasarA festivals. If by God’s grace they are left alive and do not get sacrificed either in DurgA pUjA or in the JagadhAthri festival, they can eat as much flowers as they want, during the rAsa pushpam festival!

It is better to remember the old and wise adage ‘Nithya gandam poorna Ayusu’.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s