16. யார் பொய்யன்?


கிணற்றிலேயே பிறந்து அந்தக்
கிணற்றிலேயே வாழ்ந்து வந்தது,
வெளியேறி ஒரு முறையேனும்
வெளி உலகைக் காணாத தவளை.

ஒரு நாள் பெய்த பெரு மழையில்,
பெருகிய வெள்ளத்துடன் வந்து
விழுந்தது கிணற்றில், வெளியே
வெகுநாள் வாழ்ந்த வேறு தவளை.

அறிமுகம் நன்றாக முடிந்தபின்,
அதிசய வெளி உலகைப் பற்றி
அளக்கலானது புதுத் தவளை.
ஆச்சரியப்பட்ட கிணற்றுத் தவளை,

“உலகம் எவ்வளவு பெரியது?” என
உற்சாகத்தோடு அதைக் கேட்டது.
முன்னங்கால்களை நன்கு விரித்து
“இவ்வளவு பெரியதா?” என்றது.

“இதையும் விடப் பெரியது!” என,
இங்கிருந்து அங்கு தாவிவிட்டு,
“இவ்வளவு பெரியதா?” என்றது.
“இன்னும் மிகப் பெரியது” எனவே,

“இதைவிடப் பெரியதாக ஏதும்
இருக்கவே முடியாது; அறிவேன்!
பொய்கள் சொல்லுகின்றாய் நீ;
போய்விடு இங்கிருந்து, உடனே”

விரிந்த நோக்கம் இல்லாதவனும்கூட,
விவரமில்லா இந்தத் தவளை போன்றே,
தனக்குத் தெரியாததே இல்லையெனத்
தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்கின்றான்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

“YOU ARE A LIAR!”

The story is a conversation between the two frogs, one of which had lived in a well all his life and the other which had lived in a big lake.

During a heavy rain a frog which had lived in a big lake and had seen the wide world got washed into a well.

The frog dwelling in the well wanted to know from where he had come. The new frog described the lake he had lived in and the surrounding areas.

The frog in the well asked how big was the world. It opened up both its front legs and asked whether the world was that big?

Then it jumped from one side of the well to the other and asked whether the world was that big. When the new frog said that the world was much bigger than he could describe or show, the frog in the well got annoyed and branded the other frog as a liar!

Even among people, those who think that they know everything, tell the others that they are liars!

Advertisements

2 Responses to 16. யார் பொய்யன்?

  1. vl brinda says:

    நம் முளையை கூடத்தான் நாம் பார்க்கவில்லை. அதற்க்காக முளை இல்லை என்று அர்த்தமாம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s