18. சிறு தவளை.


வனவாசம் செய்யும்போது ராமன்,
தனது தாகத்தைத் தணிக்கவேண்டி;

அம்பையும், வில்லையும் மண்ணில்
ஆடாமல் பதித்துவிட்டுச் சென்றான்.

வந்து பார்க்கையில், மண்ணில்
சிந்தும் ரத்தத்தில் சிறு தவளை.

வில் ஊடுருவியதால் அதற்கு
விளைந்து விட்டது விபரீதம்!

“ஒரு குரல் கொடுத்திருந்தால்
ஒரு கொலை நிகழ்ந்திராதே!”

மறுகிய மனத்துடன் ராமன்,
மரணம் தழுவும் தவளையிடம்

மனம் வருந்திக் கேட்கவே,
மறுமொழி பகர்ந்தது அது.

“யார் எனக்குத் தீங்கு செய்தாலும்
யாரை நான் அழைப்பேனோ,

அவனே எனக்குத் தீங்கிழைத்தால்,
யாரிடம் சொல்வேன் நான்?”

தெய்வம் உதவிடும் நமக்கு,
மற்றவர் தொல்லை செய்தால்!

தெய்வமே தொல்லை செய்தால்,
மற்று எவர் உதவுவார் நமக்கு ?

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

RAMA AND A FROG.

During His vanavAsam Rama planted his bow on the ground – while going for a drink of water. The edge of the bow pierced through a frog by mistake.

When RAmA returned, He found the tiny frog dripping blood and in severe pain. He felt very sad and asked the frog,” Why didn’t you croak to let me know of your presence? This accident could have been easily averted then!”

The frog replied in a feeble voice,”When the others harm me, I call out your name. When you yourself harm me,whose name can I call out?”

When the world punishes us, we can seek asylum in the lotus feet of the Lord.
When the Lord himself punishes us, who can save us?

“When God is with us, no one can harm us.
When God is against us, no one can save us!”

Advertisements

2 Responses to 18. சிறு தவளை.

 1. v l brinda says:

  God gives trouble to us to test our divine power towards him and he will give moksha in such cases. God always save us

  • Nothing ever happens without a valid reason.
   Cause and effect is the chain of events that shapes our lives.
   The cause may belong to some poorva janma
   and the effect may bear fruits in this janma.
   Devi Bhaagavatam deals with this elaborately.
   https://devibhaagavatam2.wordpress.com/
   Please read the fourth skanda to understand
   how one thing leads to another in one’s life!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s