21. முடியாததில்லை.


நூதன நோயால் துன்புற்ற மகனின்
வேதனை தாள இயலாத தந்தை,
வியாதிக்கு ஒரு மருந்தைக் கேட்டு
வியப்பிலே ஆழ்ந்து போய்விட்டான்.

மனிதனின் மண்டை ஓடு ஒன்றிலே,
மழை நீரும், நாகப் பாம்பின் விஷமும்,
சுவாதி நட்சத்திரத்தின் உச்சத்தில்
சேகரித்துக் கொடுக்க வேண்டுமாம்!

யாரால் செய்ய இயலும் இவைகள்,
பாரில் அந்தப் பரந்தாமனைத் தவிர?
“சிறுவனைக் காக்க நீதான் எனக்கு
ஒரு வழி காட்ட வேண்டும் ஐயனே!”

மறுநாள் காலையில் உச்சத்தை
சுவாதி நட்சத்திரம் அடையுமாம்.
மற்றவற்றுக்கும் அந்த மாலவனே
சுலப வழிகளைக் காட்ட வேண்டும்!

காலையிலே பிரார்த்தனைகளுடன்
சென்றவன் கண்டான் மண்டையோடு;
காலத்துக்குத் தேடினாலுமே எளிதில்
சென்ற இடத்தில் கிடைக்காத ஒன்று!

மேலும் பிரார்த்திக்கையில் அங்கே
மழை பெய்யத் தொடங்கியது பாரீர்!
“தேவை இன்னும் ஒன்றே ஒன்றுதான்;
தேவன் அதுவும் எனக்கு அருளுவான்!”

மழையில் நனைய வெளியே வந்தது
மண்டூகம் ஒன்று, சப்தமிட்டபடியே.
பாம்பு அதைக் கவ்வ முயன்றபோது,
பாம்பிடம் மாட்டாது, தாவியது தவளை.

விஷம் விழுந்தது, மண்டை ஓட்டில்
விழுந்து கொண்டிருந்த மழை நீரிலே!
“இறைவா! உன் கருணையே கருணை!”
இறையருளால் சிறு மகன் பிழைத்தான்.

முடியுமா, நடக்குமா என்றெல்லாம்,
மனத்தைக் குழப்பிக் கொள்ளற்க!
முயற்சி, நம்பிக்கை ஒன்றானால்,
முடியாதது எது? நடக்காதது எது ?

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

NOTHING IS IMPOSSIBLE FOR GOD.

A man’s son suffered from a strange disease. The only medicine was the rain water and cobra poison collected in a human skull when the star Swathi was at its uchcham.

The man had staunch faith in God and prayed to Him. The next morning the star swathi would be at its uchcham. He set out to the woods and found a human skull – something which is very weird and rare to locate !

It stared raining. A frog came out to play in the rain and a cobra tried to catch it. The frog escaped but the venom of the snake fell in the skull in which the rain water was falling.

God was truly great. He had fulfilled all the four difficult conditions! The man thanked His grace and rushed home to his son. The medicine saved his son’s life.

Never doubt the immense power of God. Nothing is impossible for Him. With an unshakable faith and a sincere effort from our side we can achieve the nearly impossible miracles also.

Advertisements

2 Responses to 21. முடியாததில்லை.

  1. vl brinda says:

    ந்ம்பினார் கை விட படார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s