25. தவப்பயன்?


கடும் தவங்களை இயற்றி
அரும் சக்திகளைப் பெற்று,
அகங்காரம் கொண்டுவிட்ட
மகானிடம் வந்தான் ஒருவன்.

“ஐயா! தங்களால் செய்வதற்கு
இயலாதது ஏதுமில்லை அன்றோ?”
குறுநகையுடன் கூறினார் மகான்,
“வெறுமனே எதற்கு வெட்டிப்பேச்சு?

வேண்டுமானால் சோதியுங்கள்,
வேண்டும் விதங்களில் நீங்கள்!”
காட்டில் தோன்றியது ஒரு யானை;
“கொல்ல முடியுமா அந்த யானையை?”

கையால் ஜபித்த ஜலத்தை, யானை
மெய்யில் தெளித்ததும், கூக்குரலுடன்
மண்ணில் விழுந்து புரண்டபடியே
மாண்டே போய்விட்டது யானை!

“யானையைப் பிழைக்க வைக்கவும்
இயலுமா உங்களால், கூறுங்கள்!”
தெளித்த ஜலம் மேலே பட்டதுமே
தெளிவாய் எழுந்து நின்றது யானை!

பெருமையுடன் சிரிப்பவரிடம்,
அருமையான கேள்வி கேட்டார்,
“யானை இறந்து பிழைத்தால்
யாது பயன் உமக்கு? கூறும்!

இத்தனை கடும் தவத்தையும்
மொத்தமாக வீணடித்தீரே நீர்!
இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்திருந்தால்,
இறையுடனேயே கலந்திருக்கலாமே!”

முகத்தில் அறைந்ததைப் போல
முதல் முறையாக உணர்ந்தார்;
வாழ்நாட்களை எல்லாவற்றையும்
வீண் நாட்கள் ஆக்கிவிட்ட தபஸ்வி!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

MIRACULOUS POWERS.

A man did severe tapas and gained several unusual powers. He became very proud of his powers.One day another man approached him and asked,”Revered sire! Can you perform miracles?”

The tapasvi replied, ” You may test me in any way you deem fit.I can prove my special powers.” The man now asked the tapasvi,” Can you kill the elephant standing over there?”

The tapasvi after the utterance of a mantrA, threw some water on the elephant. It immediately fell down quite dead.

The man now asked the tapasvi,” Can you bring back the elephant to life?”

After the utterance of another mantraa the tapasvi threw some water on the elephant and brought it back to life.

The man asked the tapasvi,” What is the use of killing and bringing back to life an elephant, when you could have used your tapas for gaining mOkshA?”.

The tapasvi felt sheepish for having wasted all his life in such a useless tapas.

Advertisements

4 Responses to 25. தவப்பயன்?

 1. guruvayurappan2 says:

  good example to realise that we have to do good things knowing its significance &also usefulness .

 2. v l brinda says:

  we should have goal at life and we should proceed to achieve that goal, all the other works what we do in our life becomes waste

  • You must have studied about the various cycles found in Nature.
   Basically everything must return to its original source.
   Water drops fall from the clouds, evaporate and form fresh clouds.
   Salt is formed from the sea water and will disappear in sea water completely.
   All Jeevaas emerge from God. So eventually we all must return to him.
   But the world is so much more colorful and attractive that
   we decide to go towards the world instead of towards the God.
   In this process we lose sight of our real aim in life and suffer.
   Please read 17 a to 19 c in this link.
   https://devibhaagavatam.wordpress.com/
   You are most welcome to share you thoughts and doubts with me! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s