28. யார் யாசகன்?


குருகுலம் ஒன்றை நடத்திய
குருவுக்கு தேவை செல்வம்;
சென்றார் அரசனிடம் அவர்
செல்வம் பெற எண்ணியபடி.

அரசன் பூஜையில் அமர்ந்து,
பரம பக்தியுடன் இறைவனை
அர்ச்சனை செய்ததும், பின்னர்
அவனை இறைஞ்சியதும் கேட்டது.

குரு வெளியே போகலானார்,
சிரித்தபடியே தனக்குள்ளேயே.
குருவைத் தடுத்து நிறுத்தினான்,
அரசன் மிகவும் திகைப்படைந்து!

“வந்த விஷயத்தை நீங்கள்
எந்த முறையிலும் சொல்லாமல்
சென்றால் எப்படி?” என்று மேலும்
மன்றாடிக் கேட்டுக் கொள்ளவே,

குறு நகை புரிந்தார் அந்த குரு;
புரியாத அரசன் திகைத்தான்!
நடந்ததை அவர் கூறியபோது,
மடமையை அவன் உணர்ந்தான்!

“குருகுலம் நடத்த உன்னிடம்
பொருள் பெறவேண்டி வந்தேன்;
பொருள் பெற வேண்டி, நீயே
இறைவனிடம் யாசித்தாய்!

ஒரு யாசகனை நாடி வந்து,
ஒரு யாசகன் என்ன கேட்பது?
உன்னிடம் கேட்பதைவிடவும்
உலகை ஆள்பவனிடம் கேட்பேன்”

இவர்களுள் யார் நிஜ யாசகன்?
அரசனா அல்லது அந்த குருவா?
இறைவன் முன்பு இங்கு வாழும்
அனைவருமே நிஜ யாசகர்களே!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

WHO WAS THE REAL YAACHAKAN?

A guru needed money to run his gurukulam and approached a king to get a fat donation.The king was in his pUjA and the guru heard him beg for money and other riches from God – for running the country’s administration well.

The guru smiled when he heard the king’s prayers decided to go away. When the king learned that the Guru was leaving even without meeting him, he hurriedly stopped the Guru.

The king asked him the purpose of his visit and the guru said,” There is no point in one beggar begging from another beggar. I would rather beg directly from God!”

Who is the real yAchakan…the guru or the king?

We are all yAchakaas when we stand in front of God-the bestower of everything we seek from Him!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s