4. பார்வதி தேவி


முருகனும் கண்ணனைப் போன்றே
குறும்புகள் பல செய்பவன்தானே!

ஒரு முறை சிறு பூனை ஒன்றின்
ஒரு கன்னத்தை அவன் கீறி விட,

ஓலமிட்டபடியே ஓடிச் சென்று
ஒளிந்து கொண்டது அந்தப் பூனை.

அன்னையின் கன்னத்திலும் அதே
அடையாளத்தைக் கண்ட முருகன்,

“என்ன ஆயிற்று என் அன்னையே?
என்னிடம் கூறுங்கள்” என்று மன்றாட,

“உன்னால்தான் ஆயிற்று இப்படி”
என்றாள் அகில உலக நாயகியும்!

“அன்னையை நான் கீறுவேனோ?
என்ன இது வீண் பழி என் மேல்?” என,

“இன்று நீ ஒரு சிறு பூனையின்
கன்னத்தைக் கீறவில்லையா?”

“அது எப்படித் தங்கள் மீது அம்மா?
எதுவுமே எனக்குப் புரியவில்லையே!”

“உலகின் பொருட்கள் அனைத்திலும்
உள் உறைந்து தாங்குவது நான்தான்!

எதை யார் எப்படி வருத்தினாலும்,
அது என்னையே வந்து சேரும் !”

இறை வேறு, பொருள் வேறு, என்ற
குறைவான அறிவைப் போக்குவோம்!

பார்க்கும் பொருட்கள் அனைத்துமே
பார்வதி தேவியின் பல உருவங்களே!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

PARVATI DEVI.

Lord Muruga is as mischievous as Lord Krishna in His childhood. One day he scratches the face of a cat. Later He finds the same nail marks on the face of His mother PArvathi DEvi.

He wonders who had scratched Her face and inflicted the nail marks.
PArvathi DEvi says it was the mark of the scratch inflicted by Murugan, on the cat, in the morning.

She says that She dwells in every single thing seen in the cosmos and the good or bad done to any living being will invariably be transferred to Her.

Let us realize that the World and God are not two different entities.
The world is the manifestation of God.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s