41. “சர்ப்ப! சர்ப்ப !”


பிரம்மஹத்தி பீடித்ததால் இந்திரன்,
பிரமை பிடித்தவன் போல ஆனான்!
ஒளி இழந்து, அவமானம் அடைந்து,
ஒளிந்து கொண்டான் வெட்கத்தினால்.

எங்கு சென்றான் என்றே யாராலும்
எண்ணிப் பார்க்கவே முடியவில்லை.
அரசன் இல்லாமல் ராஜ்ஜியம் ஏது? புது
அரசனைத் தேடிக் கண்டு பிடித்தார்கள்!

வீரனும்; நல்ல சீலமும், புகழும் பெற்ற
சூரனும்; ஆகிய நஹுஷனே அவன்.
“மண்ணுலகின் சிறந்த அரசனையே,
விண்ணுலகின் அரசன் ஆக்குவோம்!”

புதிய பதவியை ஏற்க பயந்தவனுக்கு,
போதிய தைரியம் கூறினர், மேலும்
தத்தம் தவப் பயன்களை எல்லாம்
தத்தம் செய்து விட்டனர் விண்ணோர்.

“கண்ணில் படும் அந்நியர்களுடைய
மன்னிய தேஜசும், பிற சிறப்புக்களும்
வந்து அடையும் புதிய இந்திரனையே!”
வரமும் அளித்துவிட்டனர் அவர்கள்.

புண்ணியம் தீரும்வரை புனிதனாகவும்
புண்ணியம் தீர்ந்தபின் மனிதனாகவும்
மாறினான் மன்னன் நஹுஷ இந்திரன்!
கோரினான் சசியைத் தன் மனைவியாக!

பாவியின் விருப்பத்தைக் கேட்டவுடன்,
பதறிப் போனாள் அந்தப் பதிவிரதை.
குல குருவிடம் சரணம் அடைந்தாள்,
“குலப் பெண்ணைக் காப்பாற்றும்” என.

“கால விசேஷத்தால் தோன்றும் துன்பம்
கால விளம்பத்தால் நீங்கி விடும்” என
தைரியம் கூறிய குலகுரு, “சசிதேவியின்
வைரி அழியும் நேரமும் வந்தது” என்றார்.

மானஸரோவரில் தாமரைத் தண்டில்,
மறைந்து தவம் செய்திருந்த இந்திரன்,
“மறை முனிகள் சுமக்கும் பல்லக்கில் ஏறி
மாண்புடன் வந்தால் உன்னை மணப்பேன்”

என்று நஹுஷனிடம் நாடகமாடும்படித்
தன் மனைவி சசிதேவியைப் பணித்தான்.
பாவம் பழுத்து விட்டது நஹுஷனுக்கு;
சாபம் கிடைக்கும் நேரம் வந்து விட்டது!

சப்த ரிஷிகள் சுமக்கும் பல்லக்கில் ஏறி,
சசி தேவியைக் காணும் ஆவல் உந்த,
சல்லாபிக்க வந்தவன், ஆத்திரத்தில்
“சர்ப்ப! சர்ப்ப!” என்று அதட்டியபடியே,

அகத்தியரை காலால் உதைத்தபோது,
அவன் பாவமூட்டை நிறைந்து விடவே,
‘சர்ப்ப!’ என விரையச் சொன்னவனை,
சர்ப்பமாகும்படி அகத்தியர் சபித்தார்.

மலைப் பாம்பாக மாறியவன், கீழே
தலைக் குப்புற விழுந்தான் மண்ணில்.
நிலை மாறி பழைய வடிவம் பெறவே
பல நூறாண்டுகள் காத்தும் கிடந்தான்.

“நிலை உயரும் போதும் மனிதன் தன்
நிலைமை மாறலாகாது” என்றறிவோம்,
“பதவியைத் தந்தவர்களாலேயே அதே
பதவி பறிக்கப்படும்” என்றுணர்வோம்.

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

“SARPA! SARPA!”

Indra accumulated Brahmahathi dOsham, lost his glory and fame and went into hiding. No one knew where he was hiding.

The swargam had no king and the DEvAs decided to find a new King. They approached Nahushan who had earned a good reputation as a lawful and reputable king on earth.

Nahushan was scared to assume the new role as Indra. The devAs gave him courage and many blessings besides. They blessed that he would absorb the tejas, glory and greatness of the persons, whom he comes across.

He was a good king till all his good karmAs got finally exhausted. Then he turned out to be a perfect villain. When he set his eyes on IndrAni, he demanded that she should come and live with him, as he was the new Indra.

IndrAni fluttered like an injured bird to hear such scary demands and sought asylum in Guru Bruhaspati. He advised her to demand for some more time to make up her mind.

She did as she was advised.She went in search of Indra- who was hiding inside lotus stem in the lake MAnasarOvar and had assumed the size of an atom!

He advised her to pretend as if she would agree to Nahushan’s demands on one condition- that Nahushan must arrive to her palace in a palanquin carried by the Sapta Rishis.

Nahushan was overwhelmed that he would get a ride which no one has ever thought about till then! He set out on the palanquin.His desire to meet Indrani was so great that he kicked Agasthya Maharishi and commanded,”Sarpa! sarpa!” bidding him to hurry up.

His stock of sins became Poornam and AgasthyA cursed him to fall down to earth as a sarpa! He fell headlong as a giant python and had to wait for a very long period for S’Apa vimOchanam.

When we reach greater heights we must continue to remain humble and simple. The power and position invested on one person by another is likely to be withdrawn at any time – without any warning.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s