5. சிபாரிசு!


ஏழை அந்தணன் ஒருவன் வேலையைத் தேடி,
எல்லா இடங்களுக்கும் நடையாய் நடந்தான்;

“நாளை வா! நாளை வா!” என்று தினமும்
நடக்கச் செய்தார்களே அன்றி, ஒருவர் கூட

வேலை தருவதே இல்லை! மனமுடைந்து,
“வேளை இன்னமும் வரவில்லை!” என்றான்.

“கச்சேரியில் ஒரு உத்தியோகம் கிடைக்குமா?”
“கச்சேரி மேனேஜரிடம் சிபாரிசு கிடைக்குமா?”

நல்ல நண்பன் ஒரு நல்ல வழி கூறினான்;
“நாடக நடிகை ரோஜாமணியிடம் சொல்!

நாளையே உனக்கு வேலை நிச்சயம்!”
நம்பி நடிகையிடம் உதவி கோரினான்.

ஆச்சரியம்! கச்சேரியிலிருந்து சேவகன்
அடுத்த நாள் காலையில் வந்துவிட்டான்!

“மிகவும் திறமைசாலி இவர்” என்றபடியே
மிக நல்ல வேலை அளித்தார் மேனேஜர்.

“ராஜாவானால் என்ன? மந்திரியானால் என்ன?
ரோஜாமணிகள் இருக்கும்வரை என்ன கவலை?”

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

THE RECOMMENDATION.

A poor brahmin is unable to find any job. He is made to walk around from office to office, but without any success.

Hos best friend suggests that he should put a word to the famous drama actress Roja Mani who has several influential contacts.

The man meets her and tells her his sad story. She tells him not to worry any more.

The very next day he is called from his home and is given a good job with a fat salary.

Kings, ministers and managers may come and go. But as long as we have
women like Roja Mani, we don’t to have really worry.

Advertisements

2 Responses to 5. சிபாரிசு!

  1. v l brinda says:

    we should also have helping nature like roja mani.if we help others, then god will help us.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s