55. மாயக் கண்ணன்.

கோபாலனுக்குப் பிடித்த உணவுகள்,
பால், தயிர், வெண்ணை இவைதானே!
கட்டித் தயிர் சாதமும், அதற்குத்
தொட்டுக்கொள்ள ஊறுகாயும்தானே!

மாடு மேய்க்கச் செல்லுவதே, கூடித் தன்
மற்ற நண்பர்களுடன் உண்பதற்காகவே!
ஒரு பிடிச் சாதம், ஒரு கடி ஊறுகாய்!
ஒரு அமிர்தமும் ஈடாகாது அன்றோ?

மணல் மேட்டில், யமுனா தீரத்தில்,
நண்பகல் வேளையில் உணவு உண்ண,
கன்று, மாடுகள் கண் காணாது செல்ல,
தன் நண்பரை விட்டுச்சென்றான் கண்ணன்.

திரும்பி வந்தால், மாயமாகி இருந்தனர்,
அருமை நண்பர்கள் அனைவருமே!
மாடு, கன்றுகளும் போனவைகளே;
தேடியும் கிடைக்கவில்லை எவையுமே!

மாயக் கண்ணனுக்கு, இது ஒரு சவாலா?
மாயப் பசுக்களாகவும், கன்றுகளாகவும்,
எத்தனை நண்பர்கள் காணவில்லையோ,
அத்தனை பேர்களாகவும் உருவெடுத்தான்.

என்றைக்கும் விட அன்றைக்கே அங்கு,
அன்பு ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓடியது.
அண்ணன் பலராமன் கூடச் சற்றும்
அறியவில்லை, இந்த மாற்றங்களை!

ஒரு நாள் பிரமனது உலகில் எனில்
ஓராண்டு ஆகிவிடும் நம் உலகில்!
ஓராண்டு காலம், மாயக்கண்ணன் இந்த
ஓரங்க நாடகத்தை நடத்தி வந்தான்!

பிரமன் மறுநாள் பார்த்து, முற்றும்
பிரமித்து, மதி மயங்கி நின்றான்.
தான் மறைத்த அத்தனை பேர்களும்,
தன் கண் முன், பூலோகத்திலேயே!

அனைத்தும் அக்கண்ணனே என்றதும்,
மலைத்துபோய், விழுந்து வணங்கினார்.
“அகந்தையால் அறிவிழந்தேன்; நான்
அறியவில்லை, உம் மகிமைகளை.

பக்தியால் மட்டுமே அறியவல்லவரே!
பக்தியைத் தாரும்” என்று வேண்டினார்.
பிரமனின் மாயைகள் செல்லுமா, நம்
பிரமாண்ட நாயகன், கண்ணனிடம் ?

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

BRAHMA’S FOLLY.

Lord Krishna’s favorite food was curd-rice and pickles. After wandering behind the cows and calves, Krishna and His cowherd friends would become hungry and thirsty.They would sit down on the sand dunes of the river Yamuna and enjoy the refreshing meal of curd-rice and pickles.

One afternoon as they settled down to eat, the cows and calves wandered away and were not to be seen. Krishna told his friends to continue to eat while He would go in search of the cattle.

Brahma had hidden all the cows and calves by his maaya sakthi. When Krishna returned, He found that all His friends had disappeared too, without a trace! He could not go back home all alone by Himself. So He transformed Himself to as many cows, calves and boys that were missing and returned to Gokulum.

The parents rejoiced the return of the cattle and the boys-more than ever before! This drama continued for one full year-since a day in Brahma’s world is equal to one year on the earth.No one knew about the miracle Krishna was performing-including His loyal elder brother Balram.

On the next day when Brahma looked down, he could not believe his eyes! All the cows and calves were grazing as usual and the boys whom he had hidden were playing in the sand!

He realized the great mistake he had committed, knelt in front of Krishna and begged for His pardon.”I was filled with ego and failed to recognize your true greatness. I thought you were a mere cowherd.You can be truly known only through Gnaanam and bakthi. Grant me those, so that I will never commit a similar mistake”

Krishna was happy to get back his real friends and the cattle! He made them forget the recent events and they all returned home in the evening as if nothing unusual had happened.

Krishna was better understood by the innocent and ignorant gopaalaas than the proud and conceited Brahma!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s