58. அடங்கிய பசி.


துர்வாச முனிவரும், பதினாயிரம் சீடர்களும்,
துரியோதனனைக் காண வந்தனர், ஒருநாள்.
கோபக்கார முனிவரை நன்கு உபசரித்து,
சாபம் வராமல் பார்த்துக்கொண்டான் அவன்.

‘தனக்கு ஒருகண் போனாலும் பரவாயில்லை,
தன் எதிரிக்கு இருகண்களும் போகவேண்டும்’,
என்று எண்ணும் மனிதருள் ஒருவன்தானே,
என்றும் சினந்திருக்கும், அந்த துரியோதனன்!

“வரம் நான் தருவேன்” என்னும் முனிவரிடம்,
வரம் என்ன அவன் கேட்டான் என அறிவீரா?
“பஞ்ச பாண்டவர்களிடமும் நீங்கள் சென்று,
கொஞ்சமேனும் உணவு அருந்த வேண்டும்”.

“அறுவர்களான அவர்களும், மனைவியும்,
அறுசுவை உணவை உண்டுவிட்டுச் சுகமாக
அமர்ந்திருக்கும்போதே, செல்லவேண்டும்
அவர்களிடம், அங்கே” என்று வேண்டினான்.

பரீட்சை செய்து பார்ப்பதில், அளவிலாத
பிரீத்தி உடைய முனிவரும், அவ்வாறே
கானகத்தில் உள்ள அறுவரையும் தேடி,
மாணவர்களுடனே தாம் செல்லலானார்.

வனவாசம் தொடங்கும் முன்பு, தருமனுக்கு
வானில் உலவும் சூரியதேவன் அளித்தான்,
அதிசயமான அக்ஷய பாத்திரம் ஒன்று;
அறுசுவை உணவினை அளிக்க வல்லது!

அனைவரும் உண்டபின், சுத்தம் செய்தால்,
அன்றைய சக்தி மறைந்தே போய்விடும்.
அறுசுவை உணவினை, அடுத்த நாளிலேயே,
அற்புதக் கலயம் அளிக்க வல்லது, மீண்டும்.

“நீராடி விட்டு வருகின்றோம், நாங்கள்;
சீரான உணவைத் தயார் செய்யும்”, என
முனிவரும், சீடரும் அகன்று செல்லவே,
முனிவரின் சாபத்துக்கு அஞ்சிய திரௌபதி,

“கண்ணா எங்களைக் காப்பாய்” என வேண்ட,
கண்ணன் நின்றான், அவள் கண் முன்னாலே!
“உண்பதற்கு ஏதேனும் தருவாய் எனக்கு,
உடனடியாக நீயும்” என்று அவன் சொல்லவே,

“சோதனை மேல் சோதனை இன்று, ஏன்?”
வேதனையுடன், திரௌபதி மிகவும் வருந்த,
அக்ஷயபாத்திரத்தில் தேடிக் கண்டுபிடித்தான்,
அடியில் ஒரு பருக்கைச் சோறும் கீரையும்!

“விஸ்வரூபனான ஹரியின் பசி அடங்கட்டும்”
விஸ்வரூபன் கண்ணன் வாயில் இட்டான்.
முனிவரை அழைத்துவர, அனுப்பினான் பீமனை.
முனிவரோ, “பசியில்லை மன்னியுங்கள்” என்றார்.

பசி தீர்ந்தது, அவன் உண்ட பருக்கையால்;
பசி தீர்ந்தவர், தம் வழியே சென்றுவிட்டனர்.
விஸ்வரூபன் விளையாடிய லீலையினை,
வியந்தபடி நின்றனர், பஞ்ச பாண்டவர்கள்!

வாழ்க வளமுடன்,
விசாலாக்ஷி ரமணி.

KRISHNA’S HUNGER.

When Durvaasa maharishi visited along with his 10,000 disciples, Duryodhanan took very good care of them-playing the part of the perfect host.He was secretly afraid that he may incur the wrath and saapam of the short tempered rishi. So when everything went off well, the rishi wanted to bestow upon Dhuryodhanan a special boon.

Any normal person would have have asked for health, wealth, strength, beauty, good health etc but being who he was Dhuryodhanan made a strange request. He wanted to use the boon to get the Pandavaas into trouble with the short tempered rishi.

So he requested that the rishi must visit the Pnandavaas in the forest with all his disciples, when Paandavaas and Paanchaali were resting after their meal. The rishi agreed promptly.

Before the onset of Vanavaasam, Lord Soorya had presented Dharman with an Akshaya paatram. As its name suggested the wonder vessel can produce any amount of any food we desired. But once it was cleaned, it would lose its power for that day. It could produce food only on the next day.

The rishi and disciples visited Paandavaas and told them to keep their food ready and went to take a bath. Paanchlaali was agitated since she had already cleaned the vessel on that day.She prayed to Lord Krishna to help her out of the trouble.

Lord Krishna appeared in front of her and demanded food as He was extremely hungry. Paanchaali was almost in tears- unable to give him food. Krishna took the vessel and found a single grain of cooked rice and a small piece of spinach stuck to the vessel. He scraped them out carefully, put them in his mouth and said,
“May the hunger of Sri Hari, the viswaroopan, be appeased”

Krishna was the viswaroopan and so the hunger of every living thing was appeased.

Beema was sent to bring the rishi and his disciple for eating food. But they were feeling so full that they excused themselves and left the place abruptly.

Paandavaas and Paanchaali were amazed at the subtle way Krishna had handled the explosive situation and sent the rishi away without incurring his wrath!

Advertisements

2 Responses to 58. அடங்கிய பசி.

  1. vl brinda says:

    In our day to day life if food is delicious, we get hungry and eat more. If food is not delicious we won’t eat more and we won’t feel that much hungry. Hungriness depends upon the deliciousness of the food.
    Also we should not waste food material , we should think that most of them starve without food for one time also.
    Food is our god.
    Another fact is if we are hungry, we cannot sleep well.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s